Sprawdzanie miejsca zajmowanego przez katalogi i pliki

Kolejna prościutka komenda, a zawsze szukam jej po necie. Warto pamiętać, czasem jest to najlepszy sposób na sprawdzenie ile które katalogi zajmują. Mi się przydaje na hostingu, jak zaczyna brakować miejsca mogę sprawdzić na szybko który katalog najwięcej miejsca zabiera. Komenda oczywiście wypisuje miejsce zajmowane przez pliki i katalogi w folderze w którym aktualnie się znajdujemy. Ponadto warto nadmienić, że sprawdza objętość katalogów rekursywnie, więc jest to bardzo praktyczna metoda.

du -sh ./*

Jeszcze warto czasem odpalić komendę w ten sposób, żeby posortować sobie po rozmiarach i sprawdzić co zajmuje najwięcej (jeśli mamy dużo plików w katalogu):

du -s ./* | sort -n

Jednoznaczny print Binary Search Tree w konsoli

Prawdę mówiąc szukałem i szukałem jakiegoś prostego rozwiązania na jednoznaczne wyświetlenie drzewa w konsoli i o ile problem wydaje się trywialny to nie znalazłem nic zadowalającego mnie. W takim wypadku należało samemu napisać coś prostego.

Mój pomysł jest banalny, ale wydaje się skuteczny – w jednoznaczny sposób z zapisu w konsoli jestem w stanie odczytać jakie drzewo mam zapisane w pamięci.

Oto kod:

void inorder(BinarySearchTreeNode* p)
{
	if(p != nullptr)
  {
		if (p != root && (p->left || p->right) ) cout << "{";
		if(p->left) 
    {
      inorder(p->left);
      cout << "<-";
    }

		cout << p->value;

    if(p->right)
    {
      cout << "->";
      inorder(p->right);
    }
		if (p != root && (p->left || p->right)) cout << "}";
  }
}

Kilka słów wyjaśnienia – w tym celu przykład:

{{0<-1->2}<-3->{4<-5->6}}<-7->{{8<-9->10}<-11->{12<-13->14}}

Żeby rozszyfrować to przykładowe drzewo muszę zawsze wziąć element nie zawarty w żadnym nawiasie (najwyżej) i potraktować go jako korzeń drzewa. W tym przypadku będzie to 7. Potem strzałeczki w lewo i prawo to jego poddrzewa – każde poddrzewo zawarte w nawiasie traktuje jako kolejne drzewo i rozpoczynam cały proces od początku. Jeżeli nie ma nawiasu to znaczy że doszliśmy do liścia. Koniec ;-)


(wybaczcie jakość rysunku, ale nie znalazłem żadnego narzędzia prostego do rysowania grafów xD)